Mens & Maatschappij

Toegepast Recht

Voltijd: 1 jaar Voertaal: Nederlands

Wil jij je ontwikkelen tot een praktijkgerichte jurist op masterniveau? De master Toegepast Recht leidt je op tot een juridische spin in het web die van toegevoegde waarde is niet alleen in de publieke sector, maar ook bij private partijen.

Organisaties en bedrijven hebben in toenemende mate behoefte aan praktijkgerichte juristen die wendbaar en flexibel zijn, omdat de problemen waar bedrijven mee te maken hebben steeds complexer worden. Denk aan klimaat en energie, sociaal-maatschappelijke vraagstukken en de toenemende digitalisering. Deze ontwikkelingen hebben impact op het juridisch domein, omdat wet- en regelgeving hierdoor verandert en nieuwe juridische vraagstukken ontstaan. De masteropleiding Toegepast Recht bereidt je voor op een spilfunctie in het juridisch speelveld. Met deze master op zak onderscheid je je van universitair geschoolde juristen doordat je bent opgeleid om complexe praktijkproblemen niet alleen strikt juridisch te analyseren en op te lossen, maar te opereren vanuit een integraal perspectief.

Tijdens deze master volg je zes modules waaronder één keuzemodule. Je specialiseert je in een onderwerp naar keuze: Ondernemerschap, Arbeid & Recht, Energie & Recht of Zorg & Recht. Deze keuze kleurt je master, ook bij het uitvoeren van opdrachten. Tijdens de opleiding werk je samen onder begeleiding van docenten en het werkveld aan oplossingen voor actuele praktijkvraagstukken op strategisch en tactisch niveau.