Mens & Maatschappij

Master Sport- en Bewegingsonderwijs

Deeltijd: 2 jaar Voertaal: Nederlands

Deze master van het Instituut voor Sportstudies heeft tot doel om het vak Lichamelijke Opvoeding in samenwerking met andere professionals zodanig in te zetten dat het een wezenlijke bijdrage kan leveren aan het gezond opgroeien van kinderen.

Dit wordt gedaan door sport en bewegen een integraal en perspectiefrijk onderdeel te laten zijn van de leefwereld van kinderen. De opleiding is een educatieve masteropleiding die is ontwikkeld vanuit een breed gesignaleerde behoefte uit de maatschappij en het onderwijsveld enerzijds en hernieuwde inzichten uit de wetenschap anderzijds, vanuit een visie op Healthy Ageing, Ondernemerschap, Sport en Onderwijs.

In de opleiding wordt aandacht besteed aan het bevorderen van bewegen als onderdeel van een gezonde leefstijl door jongeren, zowel binnen als buiten de school. Dit gebeurt op basis van praktijkgericht onderzoek, het professionaliseren van de beroepsgroep en het leggen van verbindingen met andere professionals rondom leerlingen. Afgestudeerden van de master zijn in staat om met een kritisch analytische blik trends en ontwikkelingen te vertalen naar innovatieve curricula en programma’s. Op die manier kunnen ze het bewegingsgedrag van leerlingen in kwalitatieve en kwantitatieve zin beïnvloeden. Daarmee heeft de master SBO een toegevoegde waarde voor het realiseren van het doel van het vak LO: jeugdigen op school meer bekwaam maken voor deelname aan sport- en bewegingssituaties, als onderdeel van een gezonde en actieve leefstijl.

Start september 2020 (onder voorbehoud van accreditatie)