Mens & Maatschappij

Master Sport- en Bewegingsonderwijs

Deeltijd: 2 jaar Voertaal: Nederlands

Deze master leidt je op tot een verbindende en innovatieve professional die een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de verdere professionalisering van sport- en bewegingsonderwijs en het gezond opgroeien van kinderen.

De opleiding is een educatieve masteropleiding die is ontwikkeld vanuit een breed gesignaleerde behoefte uit de maatschappij en het onderwijsveld enerzijds en hernieuwde inzichten uit de wetenschap anderzijds. De kern van de opleiding is gericht op het innoveren van jouw eigen beroepspraktijk als sportprofessional. De belangrijkste competenties zijn gericht op samenwerken en verbinden, onderzoeken en innoveren en het positioneren en verantwoorden van bewegen en sport in en om de school op masterniveau.

Deze master is een tweejarige deeltijdopleiding bedoelt voor professionals die werkzaam zijn in het werkveld van sport en bewegen. Het gaat daarbij om het leren innoveren van sportprogramma’s vanuit een (ped)agogisch perspectief. De opleiding is toegerust om een goed antwoord te geven op de complexe vraagstukken uit de beroepspraktijk die vragen om een multidisciplinaire aanpak.

In de opleiding wordt aandacht besteed aan het bevorderen van bewegen als onderdeel van een gezonde leefstijl door jongeren, zowel binnen als buiten de school. Dit gebeurt op basis van praktijkgericht onderzoek, het professionaliseren van de beroepsgroep en het leggen van verbindingen met andere professionals rondom leerlingen.

Als afgestudeerden van de master ben je in staat om met een kritisch analytische blik trends en ontwikkelingen te vertalen naar innovatieve curricula en programma’s. Op die manier kun je het bewegingsgedrag van jongeren in kwalitatieve en kwantitatieve zin beïnvloeden.