Zorg & Welzijn

Master Healthy Ageing Professional

Voltijd: 1 jaar Deeltijd: 2 jaar Voertaal: Nederlands

Deze master leidt jou als getalenteerde professional op tot 'change agent' voor de toekomstige maatschappij.

De sector zorg, welzijn en sport staat voor een belangrijke omslag: van verzorgen en problemen oplossen naar het stimuleren van gezond denken en gedrag. Er zijn professionals nodig die het initiatief durven en kunnen nemen om deze omslag te bewerkstelligen. De master Healthy Ageing Professional leidt de change agents op die een voortrekkersrol nemen, die competenties hebben om ideeën uit te voeren en samenwerking zoeken met andere partijen.

Kom naar een voorlichtingsavond
Wil je weten of de Master Healthy Ageing Professional bij je past? Kom dan naar een voorlichtingsavond. Tijdens deze avond vertellen docenten en huidige studenten over de inhoud, de werkwijze en wat je als student met de masteropleiding Healthy Ageing Professional kunt bereiken.

Wil je een voorlichting bijwonen? Meld je dan hier aan.