Zorg & Welzijn

Master Advanced Nursing Practice

Duaal: 2 jaar Voertaal: Nederlands

De Master Advanced Nursing Practice leidt op tot verpleegkundig specialist en biedt je een brede horizon: je kunt aan de slag in functies die traditioneel niet tot de professionele mogelijkheden van de verpleegkundige behoren.

Zo kun je als verpleegkundig specialist onder meer aan de slag in een universitair medisch centrum, in algemene ziekenhuizen, in de huisartsenzorg, in verpleeghuizen, bij de GGD, in de verstandelijk gehandicaptenzorg of in geestelijke gezondheidszorginstellingen. Je diagnosticeert en behandelt patiënten met een breed scala aan gezondheidsproblemen. Je combineert patiëntenzorg met professioneel leiderschap zoals innovatie en onderzoek.
Deze masteropleiding is bedoeld voor hbo-verpleegkundigen die minstens twee jaar in de directe patiëntenzorg werken en willen excelleren in hun carrière.