Economie & Marketing

Interdisciplinary Business Professional

Deeltijd: 2 jaar Voertaal: Nederlands

De master Interdisciplinary Business Professional is een unieke, tweejarige deeltijdmaster, gericht op Ondernemerschap & Innovatie, voor ondernemende professionals die het verschil willen maken. De masteropleiding is ook interessant als je als ondernemer concreet aan de slag wil met complexe vraagstukken waarmee je effectieve innovaties voor je bedrijf realiseert.

De noodzaak om ondernemerschap en innovatie in organisaties te vergroten is nog nooit zo hoog geweest als in deze tijd van grote veranderingen en transities. Bedrijven en organisaties worden wereldwijd geconfronteerd met de gevolgen van mondiale vraagstukken, zoals de coronacrisis, klimaatverandering, globalisering en digitalisering. Om toekomstbestendig te ondernemen is het essentieel om goed na te denken over de impact van deze veranderingen op je organisatie. Wat betekent het voor de werkprocessen van een bedrijf als besloten wordt het verkoopproces verregaand te digitaliseren? Wat betekent de transitie naar een circulaire bedrijfsvoering voor de import van grondstoffen? Wat is nodig om in deze tijd relevant te blijven op de diverse markten?

Tijdens deze master leer je om vanuit een breder strategisch perspectief de implicaties van deze maatschappelijke transities te vertalen naar de organisatie. Om in co-creatie met andere professionals deze opgaven aan te pakken en veranderingen en innovaties te realiseren die jouw organisatie duurzaam verder helpt, is het van belang dat je op masterniveau de juiste vaardigheden aanleert. Zo kun jij een bijdrage leveren aan innovatieve oplossingen waardoor je organisatie intern en extern de juiste stappen kan zetten om toekomstbestendig te zijn.

De master is een ideale springplank voor professionals, beginnende managers, projectleiders en adviseurs met enkele jaren werkervaring, die een voortrekkersrol willen vervullen binnen hun eigen organisatie. Doordat je je eigen casuïstiek inbrengt, kunnen werktijd en studietijd optimaal geïntegreerd worden. Verder krijg je de mogelijkheid om het onderwijs deels online te volgen, waardoor plaats- en tijdonafhankelijk studeren mogelijk is. De master geeft je de kans om met concrete handvatten, praktische ontwerpvaardigheden en een integrale manier van denken en werken de innovatiekracht van de organisatie waar je werkzaam bent te vergroten. Dit doe je op een evidence-based manier, met behulp van praktijkgericht onderzoek.

Wil je weten meer weten over de Master Interdisciplinary Business Professional? Kom dan naar één van de voorlichtingsavonden voor professionals. Meld je aan via www.hanze.nl/informatieavond